SITP
SITP

II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe
SITP / CNBOP-PIB
Online 2021
„WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA,
URUCHAMIANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI
DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH”

Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
wspólnie z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
zapraszają na drugie ogólnopolskie seminarium szkoleniowe online w dniach 18 i 25 maja 2021 r.
na profesjonalnej platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS) SITP.

WIĘCEJ