UCZESTNICTWO

WARUNKI i FORMY UCZESTNICTWA w Seminarium Szkoleniowym

Zgłoszenia na seminarium szkoleniowe przyjmowane są w kolejności do wyczerpania limitu uczestników. W przypadku przekroczenia limitu osób możliwe są następne terminy seminarium we wrześniu 2021 r. 

 

Do udziału w II Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym SITP Online zapraszamy architektów, projektantów branży elektrycznej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, wykonawców i instalatorów instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych, inspektorów nadzoru w zakresie elektrycznym, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby.

 

Formy uczestnictwa indywidualnego:

Uczestnictwo dla członków SITP* i czynnych funkcjonariuszy PSP   - 300 zł/osobę brutto*

Uczestnictwo dla pozostałych osób   - 350 zł/osobę brutto

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP.

Uczestnicy seminarium mogą zakupić po preferencyjnej cenie 200 zł./egz.** 

„Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji DSO 

SITP WP-04:2021 / CNBOP-PIB W-0004:2021” 

 ** cena zakupu i wysyłki pocztowej.

Do udziału w II Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym SITP Online zapraszamy Firmy działające w ochronie przeciwpożarowej, którym:

 • Umożliwiamy uczestnictwo przedstawicieli Firm w Seminarium
 • Stwarzamy możliwość wygłoszenia referatu wraz z prezentacją w zakresie DSO podczas Seminarium
 • Emitujemy spoty reklamowe i prezentacje wizualne firm działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej

Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z organizatorami):

 • Uczestnictwo w Szkoleniu:
  • członkowie wspierający SITP – 245 zł/osobę***

  • pozostałe firmy – 285 zł/osobę***

 • Wygłoszenie sponsorowanego referatu wraz z prezentacją w trakcie Szkolenia (czas prezentacji 15 min. - tematyka referatu uzgodniona z organizatorami, dopuszczamy wyłącznie wystąpienia merytoryczne, a nie reklamowe): 
  • członkowie wspierający SITP – 2.000 zł***

  • pozostałe firmy – 2.500 zł*** 

 • Emisja spotu reklamowego lub prezentacja wizualna firmy (5 minut) w czasie przerwy:
  • członkowie wspierający SITP – 1.000 zł***

  • pozostałe firmy – 1.500 zł ***

Uwaga! Emitowany będzie tylko materiał filmowy i prezentacje wizualne firm dopuszczone przez organizatora. Liczba firm limitowana. Dokonanie rejestracji emisji spotu reklamowego dodać i prezentacji wizualnej firmy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

***Powyższe kwoty za poszczególne formy uczestnictwa firm są kwotami netto. Uczestnicy Szkolenia otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Za udział w II Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym SITP Online” ***, powiększoną o 23% VAT.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają świadectwa o udziale w seminarium!