PROGRAM

9:30 9:45

Logowanie uczestników seminarium


9:45 10:00

Otwarcie seminarium

mgr inż. Bronisław Skaźnik – Prezes SITP,
dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB,
mgr inż. Krzysztof Dąbrowski – Sekretarz Generalny SITP – Moderator seminariumPanel tematyczny: Wymagania formalno-prawne i projektowe DSO

Moderator: dr inż. Marek Siara – Wiceprezes SITP, Przewodniczący Rady Izby Rzeczoznawców SITP


10:05 10:20

Temat 1:
Nowe Wytyczne Projektowania SITP: Oświetlenia awaryjnego, DSO, SSP, Fotowoltaiki. Ocena właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Autor: mgr inż. Edward Skiepko – Izba Rzeczoznawców SITP


10:20 10:50

Temat 2:
Wymagania formalno-prawne stosowania DSO i rola Wytycznych Projektowania.

Autor: inż. Ryszard Małolepszy – Komitet Techniczny SITP w zakresie DSO


10:50 11:05

Temat 3:
Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze w budynkach wysokościowych.

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej Ambient System Sp. z o.o.


11:05 11:35

Temat 4: Zasady wprowadzenia do obrotu i użytkowania podzespołów DSO.

Autor: mgr inż. Robert Śliwiński – Zakład Ocen Technicznych CNBOP-PIB

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


11:35 12:00

Temat 5:
Elementy składowe DSO.

Autor: dr inż. Tomasz Popielarczyk – Zespół Laboratoriów BA CNBOP-PIB


12:00 12:15

Przerwa (spoty i prezentacje wizualne firm działających w ochronie przeciwpożarowej)

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


12:15 13:30

Temat 6:
Projektowanie DSO.

Autor: dr inż. Tomasz Popielarczyk – Zespół Laboratoriów BA CNBOP-PIB


13:30 14:00

Temat 7:
Zrozumiałość mowy w dźwiękowych systemach ostrzegawczych.

Autor: mgr inż. Urszula Garlińska – Zespół Laboratoriów BA CNBOP-PIB


14:00 14:15

Temat 8:
Integracja systemu SIUP GEMOS z DSO

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej Ela-compil Sp. z o.o.


14:15 14:50

Panel ekspercki: Stanowiska i odpowiedzi ekspertów CNBOP-PIB, SITP i zaproszonych przedstawicieli producentów do najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości w praktyce projektowania DSO. Eksperci:
dr inż. Tomasz Popielarczyk, mgr inż. Urszula Garlińska, mgr inż. Robert Śliwiński, mgr inż. Edward Skiepko, inż. Ryszard Małolepszy, mgr inż. Krzysztof Młudzik, mgr inż. Łukasz Głowiński


14:50 15:00

Podsumowanie i zakończenie I części seminarium.


9:40 9:55

Logowanie uczestników seminarium


9:55 10:00

Otwarcie seminarium

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski – Sekretarz Generalny SITP – Moderator seminariumPanel tematyczny: Akustyka, instalowanie, uruchamianie i przykładowe aplikacje DSO

Moderator: dr inż. Marek Siara – Wiceprezes SITP, Przewodniczący Rady Izby Rzeczoznawców SITP


10:05 10:35

Temat 1:
Wybrane zagadnienia akustyki.

Autor: mgr inż. Krzysztof Młudzik – Komitet Techniczny w zakresie DSO


10:35 11:05

Temat 2:
Symulacje akustyczne.

Autor: mgr inż. Jarosław Adamczyk - Komitet Techniczny SITP w zakresie DSO


11:05 11:20

Temat 3:
Systemy nagłośnienia w tunelach drogowych

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej Ambient System Sp. z o.o.


11:20 11:50

Temat 4: Mikrofony alarmowe i wzmacniacze mocy na etapie uruchamiania i odbiorów DSO.

Autor: mgr inż. Jan Pacuk - Komitet Techniczny SITP w zakresie DSO


11:50 12:20

Temat 5:
Certyfikacja usług w zakresie urządzeń przeciwpożarowych.

Autor: mgr inż. Paweł Gancarczyk – Jednostka Certyfikująca Usługi CNBOP-PIB


12:20 12:35

Przerwa (spoty i prezentacje wizualne firm działających w ochronie przeciwpożarowej)


12:35 14:00

Temat 6:
Przykładowe aplikacje: typowe pomieszczenia i rozwiązania systemowe w obiektach użyteczności publicznej.

Autor: mgr inż. Bogusław Adamczyk - Komitet Techniczny SITP w zakresie DSO


14:00 14:50

Panel ekspercki: Stanowiska i odpowiedzi ekspertów SITP, CNBOP-PIB i zaproszonych przedstawicieli producentów do najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości w praktyce projektowania DSO. Eksperci:
dr inż. Tomasz Popielarczyk, mgr inż. Jarosław Adamczyk, mgr inż. Jan Pacuk, mgr inż. Krzysztof Młudzik, mgr inż. Robert Śliwiński, mgr inż. Paweł Gancarczyk, mgr inż. Bogusław Adamczyk


14:50 15:00

Podsumowanie i zakończenie seminarium.